#

תעודת כשרות לפסח התשע"ט

תעודת כשרות לפסח

תעודת כשרות לפסח התשע"ט

הרינו לאשר בזה כי: yellow- מרלו"ג פירות וירקות בלבד!

בבעלות: פז מוביל בע"מ

כתובת העסק: צומת ראם

סוג הכשרות: פרווה

נמצא תחת השגחתנו ופיקוחנו בכל הקשור לכשרות ושמירת השבת

מתאריך 18.4.19 י"ג בניסן תשע"ט

עד 28.4.19 כ"ג בניסן תשע"ט

חלק מהמוצרים מכילים קטניות

המשגיח: הרב קדיש בלוי, נייד: 052-7637822

שים לב לתוקף התעודה

  • אין לצלם תעודה זו
  • תוקף התעודה המצוין בה בלבד
  • ץעודה זו רכוש המועצה האזורית ובא כח המועצה רשאי להסירה בכל עת שימצא לנכון
  • כל המוצרים הנמכרים ממקורות שונים בהכשר רבנויות שונות בארץ ובחו"ל האחריות למוצרים אלו מוטלת על הרבנות המכשירה.

חתימת הרב אלעזר שרעבי - רבנות נחל שורק